Beschikbare te downloaden bestanden

De eerste druk van de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 103, verschenen in 2023 onder de titel 'Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie', onder redactie van Johan Nicolay en Gilles de Langen, ging vergezeld van een map, een kaartbijlage, met profiel- en vlaktekeningen (Deel II). De tweede druk bevat alleen het boek, onder dezelfde titel. De profiel- en vlaktekeningen worden als digitale kaarten ter beschikking gesteld aan de kopers van de tweede druk, en ook aan andere geïnteresseerden. De kaartbijlage, die begint met een toelichting en de legenda vindt u hieronder.

Toelichting en legenda

Blad 1; Blad 2; Blad 3: Blad 4: Blad 5; Blad 6: Blad 7; Blad 8; Blad 9; Blad 10; Blad 11; Blad 12; Blad 13; Blad 14; Blad 15; Blad 16;

Blad 17; Blad 18; Blad 19; Blad 20; Blad 21; Blad 22; Blad 23; Blad 24; Blad 25; Blad 26; Blad 27: Blad 28: Blad 29: Blad 30; Blad 31: Blad 32

Proefschrift dr. Marijke Miedema, 1983

Proefschrift Marijke Miedema, 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen.

In 1983 promoveerde mevr. Marijke Miedema aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een proefschrift met titel Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen. Het proefschrift was nog lang bij de Vereniging voor Terpenonderzoek te koop, maar is inmiddels uitverkocht.  Dr. Marijke Miedema gaf de vereniging toestemming haar proefschrift, dat uit drie delen + een kaart bestaat, te digitaliseren. U mag deze bestanden voor eigen gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden downloaden.

Bij het gebruik van de afbeeldingen in publicaties dient de correcte bronvermelding te worden gegeven: Bron: Miedema 1983.
In uw literatuurlijst neemt u op: Miedema, M. 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.

De terpenatlas van H. Halbertsma 1963: tekst en kaarten

De kaartenatlas, behorend bij Terpen tussen Vlie en Eems, in 1963 gepubliceerd door dr. H. Halbertsma, is met toestemming van de rechthebbenden gedigitaliseerd.
U mag deze kaarten voor eigen gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden downloaden. De nummers verwijzen naar de Kaartbladen van de Topografische Atlas van Nederland. Reproductie van de kaarten is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden.

Bij het gebruik van de kaarten in publicaties dient de correcte bronvermelding te worden gegeven:
Bij het gebruik van afbeeldingen: Bron: Halbertsma 1963, deel I Atlas.
In de literatuurlijst: Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, Deel I Atlas. J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen.

Ook het tekstdeel, Deel II, is hieronder te downloaden. In de literatuurlijst: Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, Deel II Tekst.  J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen.

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven