Het tijdschrift Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek verschijnt doorgaans eens per jaar, soms vaker, maar soms ook maar eens per twee of drie jaar. Leden krijgen nieuwe nummers via de post toegezonden. Van verschillende oude jaarverslagen zijn nog exemplaren voorradig. Bij klikken verschijnt pdf van inhoudsopgave of van het hele jaarverslag

Via onderstaand webformulier kunt u oude jaarverslagen en boeken bestellen. Leden van de vereniging ontvangen een korting.

Bestel een jaarverslag

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven