ANBI

De Vereniging voor Terpenonderzoek is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer is 8052.36.193.

De vereniging betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen zij gebruikt voor het algemeen belang. Als de vereniging subsidies verleent in het algemene belang, dan hoeft daarover geen schenkbelasting te worden betaald. Donateurs van de vereniging mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De vereniging heeft geen personeel.

Anbi Algemeen Nut Beogende Instelling 200x300

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven