Lidmaatschap van de vereniging

Steun voor het terpenonderzoek

Via hun lidmaatschap steunen de leden van de vereniging het onderzoek naar het leven van de vroegere terpbewoners in het kustgebied van de Waddenzee.

Leden ontvangen als tegenprestatie de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek en de nieuwsbrief Van Wierden en Terpen. Ook worden de leden uitgenodigd voor lezingen, vergaderingen en excursies naar lopende opgravingen en tentoonstellingen.

Privacybeleid. De Vereniging voor Terpenonderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018.

Homepage Headerfoto 1920x889
Homepage Headerfoto 1920x889

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Terpenonderzoek, gevestigd te Groningen, bedraagt € 25 per jaar. Het is mogelijk de contributie automatisch door de vereniging te laten innen. Daarvoor moet u dit machtigingsformulier invullen, ondertekenen en insturen.

Rekeningnummer: 116.25.06 van de Vereniging voor Terpenonderzoek,
IBAN: NL41INGB0001162506; BIC: INGBNL2A.

Aanmelding

U kunt u aanmelden als lid via e-mailadres terpenvereniging@gmail.com.
Vermeld uw volledige naam, adres en eventueel uw telefoonnummer.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het jaar vanaf wanneer de opzegging geldt.

Homepage Headerfoto 1920x889

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven