Andere organisaties actief op het gebied van de terpen

Vele andere organisaties zijn eveneens werkzaam op het gebied van het terpenonderzoek en de terpen.

Musea en informatiepunten stellen vondsten ten toon en geven informatie over het leven op de kwelders en de terpen. In Noord-Nederland zijn ook zusterverenigingen op het gebied van de archeologie actief.

Weet u nog andere websites met informatie over terpen en wierden, meldt die dan bij ons aan via het contactformulier.

 

Homepage Headerfoto 1920x889

Onderzoek

Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)

Online beschikbare publicaties van het Groninger Instituut voor Archeologie:
Grondsporen: Rapporten en opgravingsverslagen van het GIA, meestal Nederlandstalig, waaronder zeer veel terpen- en wierdenonderzoek (complete rapporten en afzonderlijke hoofdstukken, per jaar geordend; in de kolom links kun je alle rapporten en opgravingsverslagen van een bepaalde auteur opvragen)
- Het Nederlandstaligs populair-wetenschappelijke tijdschrift Paleo-aktueel (doorzoekbaar en downloadbaar)
- Het internationaal wetenschappelijke tijdschrift Palaeohistoria (doorzoekbaar en downloadbaar)
Afbeeldingencollectie Groninger Instituut voor Archeologie (in opbouw)

Rijksuniversiteit Groningen, Terpencentrum

Bouw zodenhuis Firdgum

Niedersächsisches Institut für Historische Küstenforschung (NIhK), Wilhelmshaven

Ostfriesische Landschaft, Aurich

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven