Vereniging voor terpenonderzoek

De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doelstelling het bevorderen van het archeologisch onderzoek naar de activiteiten van de bewoners van de kwelders langs de Waddenzee.

Terpen en wierden

De Vereniging voor Terpenonderzoek ondersteunt het archeologisch onderzoek naar de activiteiten van de vroegere bewoners van de kwelders langs de kusten van Friesland en Groningen. Vanaf 500 v. Chr. gingen mensen hier wonen op kunstmatige woonheuvels, terpen genoemd. In Groningen heten dit wierden, in Duitsland Wurten of Warften. Veeteelt en akkerbouw leverden veel op in dit vruchtbare kweldergebied. De materiële cultuur stond vanaf het begin van de bewoning op hoog peil.

De vereniging geeft twee tijdschriften uit. De leden krijgen die toegestuurd. De vereniging subsidieert andere wetenschappelijke publicaties en verstrekt bijdragen in de kosten van wetenschappelijk onderzoek. Voor de leden worden studiebijeenkomsten en excursies naar opgravingen en tentoonstellingen georganiseerd. Waar mogelijk draagt de vereniging bij aan de bescherming en het behoud van wierden en terpen in hun landschappelijke context.

De vereniging subsidieert wetenschappelijke publicaties, waaronder dissertaties, verstrekt incidenteel kleine bijdragen in de kosten van wetenschappelijk onderzoek en geeft twee tijdschriften uit.

Onderzoek En Opgravingen Leden 800x600

Voor de leden worden studiebijeenkomsten en excursies naar opgravingen en tentoonstellingen georganiseerd. Waar mogelijk draagt de vereniging bij aan de bescherming en het behoud van wierden en terpen en hun landschappelijke context.

Heeft u een NIEUWS-ITEM voor onze website of een BIJDRAGE voor de nieuwsbrief of de Jaarverslagen? Bericht ons dat via e-mailadres terpenvereniging@gmail.com. De webmaster/redactie neemt dan contact met u op.

Wordt u ook lid?

Scroll naar boven