Ezinge revisited verschenen: opgraving, milieu en economie, catalogus

De opgraving in de wierde van Ezinge, tussen 1923 en 1934 uitgevoerd door prof. Albert Egges van Giffen, behoort tot de meest bekende opgravingen in de geschiedenis van de Nederlandse archeologie. Het is een van de kroonjuwelen van het Groninger Instituut van Archeologie, het voormalige Biologisch-Archeologisch Instituut, dat dit jaar 100 jaar bestaat. De opgraving bracht het instituut internationale bekendheid. De opgravingsresultaten werden echter slechts voor een klein deel gepubliceerd. In dit Engelstalige boek is dit alsnog gebeurd! De resultaten zijn dus ook voor het internationale publiek toegankelijk. Leden van de Vereniging voor Terpenvereniging krijgen het boek gratis thuisgestuurd.

De analyse van de vele vondsten en structuren was in de jaren 1920 en 1930 te complex om met de middelen van die tijd te kunnen voltooien.

De analyse van de opgravingsresultaten werd hervat in 2011, nu met digitale middelen en betere dateringsmogelijkheden. Het doel was niet alleen om de opgraving aan de vergetelheid te ontrukken en nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis naar voren te brengen, maar ook om de bijzondere archeologie van het terpen- en wierdengebied internationaal voor het voetlicht te brengen. Nu is het eerste deel van Ezinge revisited. The ancient roots of a terp settlement, waarin aandacht wordt besteed aan de opgraving zelf, aan de natuurlijke omgeving, en aan de bestaansmogelijkheden die het kwelderlandschap bood. Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door een catalogus, waarin alle opgegraven vlakken worden afgebeeld, samen met vele vondsten en opgravingsfoto’s. Deel 2, dat hopelijk medio 2021 verschijnt, is gewijd aan de bewoningsgeschiedenis in al zijn facetten, vanaf het ontstaan van deze terpnederzetting rond 500 v.Chr. Annet Nieuwhof: Ezinge revisited. The ancient roots of a terp settlement. Volume 1: Excavation – Environment and economy – Catalogue of plans and finds. University of Groningen/Groningen Institute of Archaeology & Barkhuis Publishing, Groningen. 318 pp. A4-formaat, full colour, hardcover. € 49,95. ISBN 9789493194090.

Picture13
Scroll naar boven