The Excavations at Wijnaldum volume 2 verschenen

Naar aanleiding van de vondst van een grote gouden, met almandijn ingelegde mantelspeld van koninklijke allure werd tussen 1991 en 1993 een grote opgraving uitgevoerd op de Friese terp Wijnaldum-Tjitsma. De opgraving leverde geen koninklijke residentie op, maar wel een schat aan informatie over de bewoning in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. In 1999 verscheen deel 1 van het opgravingsvlak. In november 2020 verschijnt deel 2. Dit is voornamelijk gewijd aan het aardewerk uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen afkomstig van deze opgraving.

In dit nieuwe boek staan het handgemaakte aardewerk en het geïmporteerde aardewerk uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen centraal. Het boek bevat een uitgebreid inleidend hoofdstuk over de opgravingen, uitvoerige beschrijvingen van het aardewerk zelf, een verslag van recent survey-onderzoek op de terp en een synthese waarin conclusies worden getrokken over de bewoningsgeschiedenis van Wijnaldum en over de politieke betekenis van deze nederzetting in de vroege middeleeuwen. Bijdragen zijn van de hand van Danny Gerrets, Angelique Kaspers, Jan de Koning, Gilles de Langen, Annet Nieuwhof en Ernst Taayke.

Annet Nieuwhof (redactie), 2020: The Excavations at Wijnaldum. Volume 2: Handmade and Wheel-thrown Pottery of the first Millennium AD. University of Groningen / Groningen Institute of Archaeology & Barkhuis Publishing, Groningen. ISBN 9789493194106. Full colour, hardcover, 276 p. €44,95

Picture12
Scroll naar boven