Twee illustraties terpenlandschap voor onderwijsdoeleinden

Op de pagina ONDERWIJS van deze website staan nu  twee illustraties met uitgebreide toelichtingen van het leven op terpen en wierden in het kwelderlandschap in de vroege middeleeuwen. De ene is van de hand van Ulco Glimmerveen, de andere van die van  Fé Pelsmaeker. 

De Illustratie door Ulco Glimmerveen werd gemaakt in opdracht van het Fries Museum voor het boek Wij VIkingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (redactie Marlies Stoter en Diana Spiekhout,  verschenen in 2020) (pp. 8-11). Dit boek verscheen ter begeleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum (2019/2020).  Leerlingen en studenten mogen de illustraties in hun werkstukken en presentaties gebruiken. 

De illustratie door Fé Pelsmaeker werd in opdracht van de Vereniging voor Terpenonderzoek gemaakt als onderdeel van de viering van het jubileum van de vereniging in 2016. De vereniging ontving een subsidie voor het laten maken van de illustratie van de Suzanne Hovinga Stichting. Door omstandigheden kwam de illustratie pas in 2020 gereed. De Vereniging voor Terpenonderzoek is de Suzanne Hovinga Stichting erkentelijk voor deze subsidie. De illustratie door Fé Pels is eveneens primair bestemd voor het onderwijs. Wie de illustratie voor andere doeleinden wil gebruiken, kan zich wenden tot het bestuur van de Vereniging voor Terpenonderzoek.

Terpenlandschapdefinitief
Het vroegmiddeleeuwse terpdorp, illustratie Fé Pelsmaeker
Frisia Terpenlandschap Ulco Glimmerveen
Illustratie terpenlandschap van Ulco Glimmerveen
Scroll naar boven