Verslag opgraving Arkum verschenen als Grondsporen 46

Het definitieve verslag van de opgraving Tjerkwerd-Arkum (gemeente Sûdwest-Fryslân) is verschenen op de website van de Rijksuniversiteit Groningen (GIA) als Grondsporen 46.

Deze opgraving bij Arkum (gemeente Sûdwest Fryslân) werd uitgevoerd van 16 januari t/m 2 maart 2012 onder leiding van Marco Bakker. Nu is het gebied geheel bedekt met zeeklei. De opgraving toonde aan dat hier in de de late ijzertijd/Romeinse tijd een veengebied lag, dat toen al bewoond werd.  De eerste bewoning van dit gebied was dus een veenontginning. Dat de veengebieden al in de late ijzertijd/Romeinse tijd bewoond werden, was voor deze opgraving nauwelijks bekend. In het verslag, dat als open access boek is verschenen op de website van de Rijksuniversiteit Groningen beslaat 388 pagina’s. U opent het boek door op deze website onder Documents op de link Grondsporen 46 – Opgraving Arkum klikken. Het boek telt 12 hoofdstukken, geschreven door in totaal 12 auteurs. De redactie is gevoerd door Marco Bakker en Gilles de Langen.

In Nieuwsbrief 17 (juli 2012) van onze vereniging stond een kort verslag over de opgraving. In het Jubileumnummer van de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek (nr.  98, 2016, Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wirden) werd bericht over een merkwaardige dierlijke vondst: een uitgesneden en doorboord gedeelte van een voorhoofdsbeen van een pasgeboren kalf (pp. 165-170).  

Scroll naar boven