Verschenen: Jaarverslag 101 De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum

Op 19-10-2019 in in de kerk van Hogebeintum het boek De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek gepresenteerd. Redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay.

In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hogebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Friesland. Hogebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze terp.
Dit boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroegmiddeleeuwse grafveld. Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries Museum. Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hogebeintum, en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen. In totaal 26 auteurs droegen bij aan de publicatie. Aantal pagina’s: 231.
Dankzij vele subsidies kon de prijs van het boek laag worden gehouden. Prijs voor niet-leden €20, voor leden: €13,50.

Scroll naar boven