Hindrik de Jong is overleden

Op 15 mei 2022 kwam in Tjalleberd een einde aan het leven van ons mede-lid Hendrik de Jong. Geboren in Heerenveen in 1946 en lang werkzaam als kwaliteitscontroleur in de voedingsindustrie, was hij voor ons natuurlijk de meest actieve amateur-archeoloog in Friesland. Hij was daarbij betrokken lid van het Argelogysk Wurkferbân. Van deze vereniging van Friese amateurarcheologen was hij van 1994-2008 een inspirerende voorzitter.

De Jong werkte mee aan talloze opgravingen en verkenningen waarvan de Nieuwe Encyclopedie van Friesland met name die in Oldeholtwolde, Jardinge en Bantega noemt. Daarnaast heeft hij vaak zorg gedragen voor archeologische begeleiding bij kerkrestauraties en daarbij talloze bijzonderheden vastgelegd. De Jong was redacteur van ‘Diggelgoud’, het mooie jubileumboek van het Wurkferbân (2008), en was medeauteur van het boek ‘Eigen & aardig: verhalen en voorwerpen uit de historie van Heerenveen en omstreken’ (2009). Hij publiceerde over de versierde slibtegels uit het Haskerconvent, maakte talloze rapporten van de waarnemingen in kerken en schreef bijdragen voor de Vrije Fries. De focus van zijn activiteiten lag op de Middeleeuwen, maar in vondsten uit aanmerkelijk vroegere perioden was hij ook erg geïnteresseerd; Hendrik was vaste deelnemer aan de vuursteenavonden in het depot in Nuis. Het onderzoek van de terpen had ook zijn belangstelling en hij volgde de activiteiten van onze vereniging op de voet en was vaak op de jaarvergadering aanwezig.

De Vereniging voor Terpenonderzoek zal deze aimabele harde werker missen, de Friese archeologie ontbeert voortaan een zeer toegewijde spil, maar onze gedachten gaan vooral uit naar zijn echtgenote die nu zonder deze betrokken man verder moet.

Egge Knol, voorzitter Vereniging voor Terpenonderzoek

Picture6
Scroll naar boven